Bhasms

Sr.No.Product NamePrice

193 AKIK
PISHTI- 5GM
15
194 ABHRAK
BHASM -5GM
13
195 ABHRAK
BHASM-10GM
25
196 BANG
BHASM- 5 GM
25
197 EKANGVEER
RAS –  5 GM
30
198 EKANGVEER
RAS -10GM
60
199 GILOYA
SAT-   5GM
15
200 GILOYA SAT
– 10GM
20
201 GODANTI
BHASM –  5GM
5
202 GODANTI
BHASM-  10GM
10
203 HAJRUL
YAHUD- 5 GM
15
204 HARIDRAKHAND
– 100GM
70
205 HIRAK
BHASM – 300MG
720
206 JAHAR
MOHRA PISHTI- 5GM
20
207 KAHARAVA
PISHTI- 5GM
40
208 KAMDUDHA
RAS – 5GM
15
209 KAMDUDHA
RAS -10GM
30
210 KASIS
BHASM – 5GM
10
211 KULYA
MISHRAN- 10GM
75
212 KUMAR
KALYAN RAS – 1GM
1000
213 LAUH BHASM
– 5GM
15
214 MAHAWAT
VIDHWANSAN-10GM
50
215 MAHAWAT
VIDHWANSAN-5GM
30
216 MAKAR
DHWAJ- 2GM
80
217 MANDURA
BHASM – 5GM
15
218 MOTI
PISHTI – 2GM
60
219 MOTI
PISHTI – 3GM
90
220 MUKTA
SUKTI -10GM
30
221 PRAVAL
PANCHAMRIT-5GM
80
222 PRAVAL
PISHTI –  5GM
20
223 PRAVAL
PISHTI – 10GM
40
224 RAJAT
BHASM – 2GM
200
225 RAS
MANIKYA – 1GM
10
226 RAS RAJ
RAS- 1GM
490
227 RAS
SINDOOR -1GM
15
228 KAPARDHAK  BHASAM-10GM 10
229 SANGEYASAV
PISHTI- 5GM
15
230 SAPTAMRIT
LAUH -10GM
20
231 SFATIKA
BHASM- 5GM
10
232 SHILA
SINDOOR -1 GM
25
233 SITOPALADI
– 10GM
10
234 SITOPALADI
– 25 GM
25
235 SWARN
VASANT MALTI-1GM
300
236 SWARNA
MAKSHIK – 5GM
20
237 SWASARI
RAS -10GM
15
238 SWET
PARPERTY- 5GM
10
239 TAL
SINDOOR -1GM
25
240 TAMRA
BHASM -1GM
7
241 TAMRA
SINDOOR-1GM
25
242 TANKAN
BHASM- 5GM
5
243 TRIBANG
BHASM – 5GM
25
244 SHANKH
BHASM -10GM
10
245 V.V.CHINTAMANI
RAS-1GM
475
246 VASANT
KUSMAKAR RAS-1GM
350
247 YOGENDER
RAS 1GM
775
248 DIVYA
DHARA- 10 ML
15
249 SHAD BINDU
TAILA- 40ML
60
250 SHILAJEET
SAT -20GM
100
0
0

0
0
0